Γκασπεΐτης ( Gaspeite )   

Γκασπεΐτης πράσινος από την Αυστραλία!

Γκασπεΐτης πράσινος από την Αυστραλία!

  • Ομάδα : Ανθρακικά
  • Κρυσταλλικό Σύστημα : Τριγωνικό
  • Χημικός Τύπος : (Ni, Fe, Mg) CO 3
  • Σκληρότητα : 4,5 – 5
  • Θραυσμός : Ανώμαλος
  • Χρώμα :  Πράσινο ανοιχτό, Πράσινο Μήλου, Κιτρινοπράσινο, Κίτρινο.
  • Γραμμή Σκόνης : Λευκή
  • Λάμψη : Υαλώδεις
  • Φωταύγεια ( Φθορισμός) : Δεν Παρουσιάζει

Ο Γκασπεΐτης είναι ένα πολύ σπάνιο μεταλλικό ανθρακικό ορυκτό του νικελίου, με χημικό τύπο (Ni, Fe, Mg) CO 3 , ονομάστηκε έτσι από τον τόπο που περιγράφηκε για πρώτη φορά στη χερσόνησο Gaspé του Κεμπέκ του Καναδά .

Ο Γκασπεΐτης είναι το πλούσιος σε νικέλιο και είναι μέλος της ομάδας του Ασβεστίτη. Σχηματίζεται σε εδάφη πλούσια σε νιτρικά θειούχα ορυκτά, γενικά σε ξηρά ή ημι-ξηρά περιβάλλοντα τα οποία παράγουν συνθήκες επιδεκτικές συγκέντρωσης ασβεστολιθικών ή ανθρακικών ορυκτών. Επίσης σχηματίζεται από την διάβρωση άλλων θειούχων ορυκτών όπως ο Pentlandite, Violarite, Millerite και σπάνια ο Nickeline.

Σπάνιοι κρύσταλλοι Γκασπεΐτη πράσινου από την Αυστραλία!

Σπάνιοι κρύσταλλοι Γκασπεΐτη πράσινου από την Αυστραλία!

Ο Γκασπεΐτης βρίσκεται σε λίγες τοποθεσίες παγκοσμίως πράγμα που τον κάνει αρκετά σπάνιο και περιζήτητο από τους συλλέκτες. Εκτός από τη χερσόνησο Gaspe  όπου οφείλει το όνομα του, έχει βρεθεί στα κοιτάσματα ανθρακικού νικελίου στην Kambalda στην δυτική Αυστραλία και στο  Kalgoorlie, και στις δύο περιοχές έχει βρεθεί μαζί με Γαρνιερίτη (Garnierite) και Καμπαλνταϊτη (Kambaldaite).

Στην Ελλάδα έχει βρεθεί στο Λαύριο σε έντονο κίτρινο χρώμα και βρίσκεται συνήθως μαζί με Ανναβεργίτη.

Σπάνιος κίτρινος Γκασπεΐτης από τα ορυχεία του Λαυρίου

Σπάνιος κίτρινος Γκασπεΐτης από τα ορυχεία του Λαυρίου

 

Η παρουσία Γκασπεΐτη στο γεωλογικό περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης εξόρυξης ορυκτών πλούσιων σε νικέλιο.

Ο Γκασπεΐτης χρησιμοποιείτε  για σκάλισμα διακοσμητικών αντικειμένων και ειδωλίων ζώων και επίσης κόβεται και γυαλίζεται σε ελκυστικά μήλα πράσινου χρώματος (συχνά φλεβικά) ή σε καμπουσόν για χρήση στα κοσμήματα.

Πράσινος Γκασπεΐτης κομμένος σε χάντρες για να χρησιμοποιηθεί σε κοσμήματα!

Πράσινος Γκασπεΐτης κομμένος σε χάντρες για να χρησιμοποιηθεί σε κοσμήματα!