• Παρισίτης
 • Πεκτόλιθος
 • Περίδοτο
 • Περοβσκίτης
 • Πικερινγκίτης
 • Πικροφαρμακολίτης
 • Πιεμοντίτης
 • Πράσιο Χαλαζίας (Σέριφος)
 • Προυστίτης
 • Πρενίτης
 • Πυρίτης
 • Πυροαουρίτης
 • Πυραργυρίτης
 • Πυρρωτίνης
 • Πυρομορφίτης
 • Πυρολουσίτης
 • Πυροφυλλίτης
 • Πυρωπό Γρανάτης
 • Πυροαχάτης
 • Ρουμπίνι
 • Ροδοχρωσίτης
 • Ροδονίτης
 • Ρόδο της ερήμου
 • Ροδιζίτης
 • Ροζασίτης
 • Ρουμπελίτης
 • Ρουτίλιο
 • Ροζ Χαλαζίας
 • Ρυόλιθος
 • Σάρδιος
 • Σανίδινο
 • Σανδαράχη Ερυθρή
 • Σανδαράχη Κίτρινη
 • Σελεστίνης ή Σελεστίτης
 • Σερπεντινίτης
 • Σερπιερίτης
 • Σελενίτης
 • Σιδηρίτης
 • Σιλλιμανίτης
 • Σκαπόλιθος
 • Σκολεσίτης
 • Σκουττερουδίτης
 • Σμιθσονίτης
 • Σπινέλιος
 • Σοδάλιθος
 • Σορλίτης ή Μαύρη Τουρμαλίνη
 • Σπεσσαρτίνης Γρανάτης
 • Σταυρόλιθος
 • Στιβνίτης
 • Στιβκονίτης
 • Στιλβίτης
 • Στιχτίτης
 • Στροντιανίτης
 • Σφαλερίτης
 • Σφαιροκοβαλτίτης ή Κοβαλτιούχος Ασβεστίτης
 • Σφήνα ή Τιτανίτης
 • Σμαράγδι
 • Σουγκιλίτης
 • Σποδούμενο ή Σποδούμενης
 • Στεατίτης
 • Σερπεντίνης
 • Σχεελίτης
 • Τάλκης
 • Τανζανίτης
 • Τανταλίτης
 • Τοπάζι
 • Ταραμελίτης
 • Τενναντίτης
 • Τεναρδίτης
 • Τενορίτης
 • Τετραεδρίτης
 • Τζεϊμσονίτης
 • Τομσονίτης
 • Τορβερνίτης
 • Τουρμαλίνης
 • Τρεμολίτης
 • Τριδυμίτης
 • Τυρκουάζ
 • Τι-Βι Στόουν
 • Υαλοφανής
 • Υδρομαγνησίτης
 • Υδροβορακίτης
 • Υδράργυρος
 • Φασσαϊτης
 • Φαρμακοσιδερίτης
 • Φεγγαρόπετρα ή Σεληνόλιθος
 • Φθορίτης
 • Φιλιψίτης
 • Φουξίτης
 • Φυτικό Ελεφαντόδοντο
 • Φωσγενίτης
 • Χαβαζίτης
 • Χαλκανθίτης
 • Χαλκηδόνιος
 • Χαλκός
 • Χαλκοπυρίτης
 • Χαλαζίας
 • Χαλαζίας Tangerine Aura
 • Χαλαζίας Titanium Aura
 • Χαλαζίας με Ρουτίλιο
 • Χαουλίτης μπλε
 • Χεϋλανδίτης
 • Χιντενίτης
 • Χλωρίτες
 • Χλωριτοειδής
 • Χουμπνερίτης
 • Χουμίτης
 • Χριστοβαλίτης
 • Χρυσός
 • Χρυσόκολλα
 • Χρυσοβήρυλλος
 • Χρωμίτης
 • Χρωμό-Διοψίδιος
 • Ψευδαργυρίτης
 • Ψιλομελάς
TitoShop.gr Σπάνιος συνδυασμός κρυστάλλων Αδαμίτη με Σμιθσονίτη από τα ορυχεία του Λαυρίου!
TitoShop.gr Μεταξώδες Κρυστάλλωση Σμιθσονίτη πάνω σε Μαγγάνιο από τα ορυχεία του Λαυρίου!