Χαλαζίας με Ρουτίλιο!(Quartz with Rutile)

Ο χαλαζίας με ρουτίλιο, γνωστός επίσης ως «μαλλιά αγγέλων», έχει νήματα χρυσόχρωμου ρουτιλίου ενσωματωμένα μέσα στο διαφανή χαλαζία, για να ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενέργεια. Όντας ένας πνευματικός λίθος, προσφέρει μια ενεργειακή ασπίδα, καθαρίζει το χώρο και εκδιώκει κάθε είδους δυσφορία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν θέλετε να κάνετε μια αλλαγή κατεύθυνσης ή να φτάσετε στη ρίζα ενός προβλήματος. Διαλύει αποτελεσματικά τους φόβους και εισάγει μια θετική θεώρηση.