Αιματίτης (Hematite) 

Titoshop.gr Ρόδο Αιματίτη

Titoshop.gr Ρόδο Αιματίτη

 • Ομάδα : Οξείδια
 • Κρυσταλλικό Σύστημα : Τριγωνικό
 • Χημικός Τύπος : Fe2O3
 • Σκληρότητα : 5 – 6
 • Ειδικό Βάρος : 5,26
 • Σχισμός :  Δεν έχει
 • Θραυσμός : Ανώμαλος έως υποκογχώδης
 • Χρώμα :  Κόκκινο ή μεταλλικό γκρι έως μαύρο.
 • Γραμμή Σκόνης : Κόκκινη Κερασέρυθρη
 • Λάμψη : Μεταλλική, μερικές φορές θαμπή.
 • Φωταύγεια ( Φθορισμός) : Δεν Παρουσιάζει

Ο αιματίτης είναι η κύρια βιομηχανική πηγή σιδήρου στο κόσμο. Είναι διαδεδομένο σιδηρούχο ορυκτό. Ο αιματίτης πήρε το όνομα του από τη λέξη «αίμα». Όταν εξορύσσεται από το έδαφος είναι χαλυβδότεφρος ή σιδηρόμαυρος, αλλά όταν εκτεθεί στο οξυγόνο γίνεται κόκκινος. Είναι σημαντικός για την βιομηχανία και οι συλλέκτες εκτιμούν πάρα πολύ τα καλά δείγματα του.

Titoshop.gr Φυσικός κρύσταλλος Αιματίτη

Φυσικός κρύσταλλος Αιματίτη

Ορυκτό σε Αφθονία

Ο αιματίτης απαντάται σε αφθονία σε όλο το κόσμο. Δεν είναι το ορυκτό με την μεγαλύτερη συγκέντρωση σιδήρου στη δομή του ( αυτό συμβαίνει με το μαγνητίτη), αλλά είναι πιο άφθονος και συνεπώς αποτελεί την κύρια βιομηχανική πηγή σιδήρου. Μερικά από τα καλύτερα δείγματα αιματίτη χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές τέχνης και στην κοσμηματοποιία, αλλά καθώς κατέχει το 6,5 στην κλίμακα Μος απαιτείται προσοχή για να μην χαραχθεί. Οι κρύσταλλοι του αιματίτη μπορεί να είναι διευθετημένοι έτσι ώστε να σχηματίζουν ροζέτες ( σιδερένιο τριαντάφυλλο) ενώ οι κρύσταλλοι με πολύ ισχυρή λάμψη ονομάζονται » Σπεκιουλαρίτης». Το «specular» είναι λατινική λέξη και σημαίνει «κατοπτρικός» και αυτή ακριβώς η μορφή αιματίτη χρησιμοποιείται για την κατασκευή ανακλαστικών επιφανειών.

Χρήσεις του Σιδήρου 

Titoshop.gr Φυσικός κρύσταλλος Αιματίτη

Φυσικός κρύσταλλος Αιματίτη

Ο σίδηρος είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα. Εύκολα γίνεται σύρμα και σφυρηλατείται σε φύλλα (είναι δηλαδή όλκιμος και ελατός). Είναι καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Ο σίδηρος δεν είναι μαγνητικός, έλκεται όμως από τους μαγνήτες και μαγνητίζεται εύκολα. Ο σίδηρος είναι τέταρτο πιο κοινό στοιχείο του στερεού φλοιού της γης αποτελώντας το 5% περίπου του βάρους του. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σίδηρος είναι το κύριο συστατικό του πυρήνα της γης. Αφθονεί όχι μόνο στη γη αλλά και στο σύμπαν: βρίσκεται στον ήλιο και σε πολλά άστρα.

Τύποι Σιδήρου

Ο αιματίτης καθαρίζεται σε υψικαμίνους  για την παραγωγή αργού σιδήρου και κατόπιν τήκεται και χυτεύεται σε καλούπια για την παραγωγή χυτοσίδηρου, σφυρήλατου σιδήρου ή σε κράματα με άνθρακα και άλλα στοιχεία για την παραγωγή χάλυβα.  Ο χυτοσίδηρος παράγεται από αργό σίδηρο με την επανάτηξή του σε μικρή υψικάμινο και τη χύτευση του σε καλούπια για την παραγωγή χελωνών σιδήρου.

Ο χυτοσίδηρος περιέχει συνήθως 2% έως 6% άνθρακα. Για τη μεταβολή της σύστασης προστίθενται παλιοσίδερα ή χάλυβας. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή εξαρτημάτων και κυλίνδρων μηχανών, σωλήνων και καλοριφέρ. Ο σφυρήλατος σίδηρος  είναι σίδηρος που έχει καθαριστεί για να γίνει σκληρός και ανθεκτικός στη σκουριά και τις υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείται για διακοσμητικές σιδηροκατασκευές, ήλους, κοχλίες, σωλήνες, αλυσίδες και άγκυρες.

Ο χάλυβας κατασκευάζεται από αργό σίδηρο και σφυρήλατο σίδηρο με την μέθοδο Μπέσεμερ, ή οποία περιλαμβάνει την τήξη του σιδήρου και κατόπιν την οξείδωση του με τη διοχέτευση αέρα που περνά μέσα από οπές στο κάτω μέρος ενός δοχείου που λέγεται μετατροπέας Μπέσεμερ. Οι σκουριές και ο πλεονάζων άνθρακας, που επιπλέουν στην επιφάνεια, αφαιρούνται και ο χάλυβας χύνεται σε καλούπια και αφήνεται να κρυώσει.

Χαρακτηριστικά Αιματίτη

TitoShop.gr Ελληνικά ορυκτά. Αιματίτης ( Υαλοκέφαλος ) από τα ορυχεία του Λαυρίου.

Αιματίτης ( Υαλοκέφαλος ) από τα ορυχεία του Λαυρίου.

Ο αιματίτης ανήκει στην ομάδα των οξείδιων ορυκτών. Είναι οξείδιο του μεταλλικού στοιχείου σίδηρος και κάθε μόριο της ένωσης περιέχει πάντοτε δύο άτομα σιδήρου και τρία άτομα οξυγόνου. Ο αιματίτης εμφανίζεται συνήθως σε συμπαγές μάζες και η επιφάνεια του μπορεί να είναι λαμπερή ή γεηρά (χωμάτινη), ανάλογα με το υλικό που την περιβάλλει. Ο αιματίτης έχει μια χαρακτηριστική μεταλλική λάμψη. Οι κρύσταλλοι του (που ανήκουν στο πολύπλοκο τριγωνικό σύστημα) μοιάζουν συχνά με πινακοειδή ή εξάπλευρα σχήματα (εξάγωνα), με δύο ή περισσότερες παράλληλες έδρες. Ο αιματίτης μπορεί επίσης να εμφανίζεται σε στυλοειδείς, λεπτοστρωματόδεις, ή μεγάλες φυλλώδεις μάζες, σε νεφροειδή και μαστοειδή σχήματα και σε βοτρυοειδή συσσωματώματα. Ο αιματίτης είναι αρκετά σκληρό ορυκτό (κατέχει το 5 και 6 της κλίμακας Μος). Μολονότι όμως δεν χαράσσεται με μαχαίρι, οι συλλέκτες πρέπει να μη χτυπούν τα δείγματα τους γιατί ο αιματίτης δεν είναι αρκετά ανθεκτικός σε τέτοιου είδους πιέσεις.

Προέλευση Αιματίτη

Ο αιματίτης είναι πρωτογενές και δευτερογενές ορυκτό. Όταν είναι πρωτογενές (δηλαδή ορυκτό που δεν εξ αλλοιώθηκε) απαντάται κυρίως ως επουσιώδες ορυκτό σε πυριγενή πετρώματα και σε υδροθερμικές φλέβες, καθώς και σε ιζηματογενή πετρώματα. Ο αιματίτης απαντάται ως δευτερογενές ορυκτό όταν καθιζάνει από πλούσια σε σίδηρο νερά. Όταν συμβαίνει αυτό ο αιματίτης αντικαθιστά παλαιότερα ορυκτά. Όταν βρίσκεται σε ιζηματογενή πετρώματα όπως ο ασβεστόλιθος, ο αιματίτης εμφανίζεται με δύο μορφές, είτε ως συγκολλητικό υλικό μεταξύ διαφόρων άλλων ορυκτών είτε με την μορφή λεπτών σφαιρικών κόκκων πάνω σε μια λεπτή βάση (μήτρα).

Το επιστημονικό όνομα αυτών των κόκκων είναι Ωόλιθοι, δηλαδή «λίθοι που μοιάζουν με αβγά». Ο αιματίτης είναι πλούσια κατανεμημένος σε όλο το κόσμο. Στρωματοποιημένοι σχηματισμοί σιδήρου, χρονολογούμενοι από το Προκάμβριο, αποτελούν τα πιο σημαντικά κοιτάσματα αιματίτη στη Μίνα Ζεράις της Βραζιλίας, στο Κεμπέκ του Καναδά, στις όχθες της λίμνης Σουπίριορ των ΗΠΑ και στην κεντρική Βενεζουέλα. Ωραίοι κρύσταλλοι αιματίτη υπάρχουν στην Γερμανία, στον Άγιο Γκοτθάρδο στην Ελβετία, στο Βεζούβιο και στην νήσο Έλβα στην Ιταλία, και στο Κλίτορ Μουρ της Κουμπρία, στην Βρετανία. Στην Ελλάδα απαντάται στη Σέριφο, στη Λακωνία, στην Αττική, στο Λαύριο, στη Λάρυμνα κ.α

Ενεργειακές Ιδιότητες Αιματίτη

Titoshop.gr Φυσικός κρύσταλλος κόκκινου Αιματίτη

Φυσικός κρύσταλλος κόκκινου Αιματίτη

Ο Αιματίτης απορροφάει την αρνητική ενέργεια και μας ηρεμεί σε περιόδους στρες ή άγχους. Ο Αιματίτης είναι ένας πολύ προστατευτικός λίθος και σας βοηθάει να μείνετε γειωμένοι σε πολλές περιπτώσεις. Ο αιματίτης είναι επίσης καλός για την εργασία με το τσάκρα της βάσης, βοηθώντας να μετατρέψει τις αρνητικές ενέργειες σε μια πιο θετική δόνηση.

Ο Αιματίτης μπορεί να βοηθήσει κάποιον να βρει το δίκιο του, απελευθερώνει τον εαυτό μας όταν του έχουν επιβληθεί περιορισμοί, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί ένα υγιές ποσοστό αυτό-ελέγχου.
Ο
Αιματίτης βοηθά στην ανάγκη ισορροπίας ή όταν έχουμε δυσκολία εστίασης ενέργειες. Ο Αιματίτης είναι επίσης χρήσιμος σε νομικές καταστάσεις, και πιστεύεται ότι ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Σωματικά, ο αιματίτης χρησιμοποιείται επίσης για την προστασία από Γεωπαθητικό και ηλεκτρομαγνητικό νέφος, και λέγεται ότι είναι μια μεγάλη αποτοξίνωτική πέτρα, χρήσιμη για το συκώτι και το αίμα.
Προσοχή: Ο Φυσικός αιματίτης μπορεί να περιέχει ένα πολύ μικρό μαγνητικό φορτίο. Παρακαλώ ελέγξτε με το γιατρό σας πριν αρχίσετε να εργάζεστε με αυτό το κρύσταλλο αν φοράτε βηματοδότη. Αντικείμενα στην αγορά όπως «Ο μαγνητικός Αιματίτης» στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου Αιματίτης και θα πρέπει να αποφεύγεται από όσους φορούν βηματοδότη.