Μαλαχίτης με Χρυσόκολλα :

Titoshop.gr Φυσικοί κρύσταλλοι Μαλαχίτη με Χρυσόκολλα

Titoshop.gr Φυσικοί κρύσταλλοι Μαλαχίτη με Χρυσόκολλα

Ο συνδυασμός αυτός συμβολίζει την ολότητα και την ειρήνη. Τοποθετημένος στην περιοχή της ανισορροπίας, επαναφέρει με ήρεμο τρόπο την ισορροπία ανάμεσα στο νου, το σώμα και τα συναισθήματα.

Titoshop.gr Λειασμένος κρύσταλλος Μαλαχίτη με Χρυσόκολλα

Titoshop.gr Λειασμένος κρύσταλλος Μαλαχίτη με Χρυσόκολλα

Titoshop.gr Λειασμένος κρύσταλλος Μαλαχίτη με Χρυσόκολλα

Titoshop.gr Λειασμένος κρύσταλλος Μαλαχίτη με Χρυσόκολλα και Αζουρίτη

Titoshop.gr Φυσικοί κρύσταλλοι Μαλαχίτη με Χρυσόκολλα

Titoshop.gr Φυσικοί κρύσταλλοι Μαλαχίτη με Χρυσόκολλα